ãäÊÏíÇÊ ÇÕÍÇÈ ßæá 2014  

 --ÇáæÕæá ÇáÓÑíÚ ááÃÞÓÇã--

ÇáÇÛÜÇäì æÇáÝíÏíæ ßáíÈ ÊÍÜãíá ÇÝÜáÇã ááÈäÜÜÇÊ ÝÜÞÜØ ÊÍãíá ÇáÚÜÇÈ ÝÖÜÇÆÍ ÝÜäÜíÜå
ÊÚÇÑÝ æ ÕÏÇÞÇÊ ãÞÇØÚ ÈáæÊæË
ÍæÇÏË æÌÑÇÆã æÚäÝ ÇáåßÑÒ æÇáÅÎÊÑÇÞ ÇÎÈÇÑ ÇáÑíÇÖÉ ãÜÕÜÇÑÚÜÉ
ãÞÇØÚ ÝíÏíæ ØÈ æ ÕÜÍÜå ÇÓÜáÇãÜíÜÇÊ ßá ãÇ íÎÕ ÇáãæÈÇíá ÇÎÈÇÑ ÇáÝäÇäíä

ÏÑÏÔ ãÚ ÇÕÍÇÈ ßæá æ ÇÊÚÑÝ Úáì ÇÑæÔ ÕÜÈÜÇíÜÇ æ ÔÈÇÈ ÇáÇä !!

 

 

 åÇã :- áÇíãßäßã ÑÄíÉ ÇáãæÇÖíÚ ÇáÇ ÈÚÏ ÇáÅÔÊÑÇß ÈÇáãäÊÏí/ ááÅÔÊÑÇß ÇÖÛØ åäÇ / ãä ÝÞÏ ÚÖæíÊÉ

Missing Plug-in  åÇã : ÌåÇÒß áÇ íãßäå ÊÔÛíá æ ãÔÇåÏÉ ÇáÃÝáÇã æÇáÝíÏíæ ÈÌæÏÉ ÚÇáíÉ HD
X

ÇáÚæÏÉ   ãäÊÏíÇÊ ÇÕÍÇÈ ßæá 2014 > # ÊÍãíá ÇÝáÇã ÍÏíËå æ ÝÖÇÆÍ ÇáÝäÇäíä # > ÊÍãíá ÇÝáÇã ÇÌäÈíÉ

ÑÏ
 
ÃÏæÇÊ ÇáãæÖæÚ ØÑÞ ÚÑÖ ÇáãæÖæÚ
  #1  
ÞÏíã 10-11-2010, 12:27 PM
theboss_momo theboss_momo ÛíÑ ãÊÕá
ßæá áÓå ØÇÒå
 
ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá: Feb 2010
ÇáãÔÇÑßÇÊ: 9
ÇÝÊÑÇÖí ãßÊÈÉ ÃÝáÇã 2010 ÈÑæÇÈØ ãíÏíÇ ÝÇíÑ

ÇäÔÑ ÇáÕÝÍÉ Úáì ÇáÝíÓ Èæß
ÃÊãäì Ãä ÊÚÌÈßã ãßÊÈÉ ÃÝáÇãí ÇáãÊæÇÖÚÉ æ ÃÑÌæ ÇáäÙÑ Åáì ØÑíÞÉ ÇáÊÔÛíá ÇáãæÌæÏÉ Ýí ÇÎÑ ÇáãæÖæÚ ÈÚÏ ÊÍãíá Ãí Ýíáã.

ãáÇÍÙÉ: ÌãíÚ ÇáÃÝáÇã ãÌÑÈÉ æ ÔÛÇáÉ ÝÞÏ ÑÝÚÊåÇ ÈäÝÓí æ ãä Ïæä Ãí äÞá.

ÇáÃÝáÇã ãÑÊÈÉ a-z


A Christmas Carol (2009) BRRip 450mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1067106/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Animation | Drama | Family | Fantasy
[FILE SIZE]:………………..[ 450 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 1280 x 528
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.35:1
[FRAME RATE]:……………….[ 23.976 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ muxed
[ORIGINAL RUN TIME]:…………[ 0100
[RELEASE RUN TIME]:………….[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ 720p.dimention
[iMDB RATING]:………………[ 7.1/10
Download:
http://www.mediafire.com/?pkzb4fp883kppaa
http://www.mediafire.com/?i519pq603nqlugf
http://www.mediafire.com/?fclliew8apl97jf

After.Life (2009) BRRip 550mb


Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt0838247/
[TITLE]…………………….[ After.Life
[DIRECTOR]………………….[ Agnieszka Wojtowicz-Vosloo
[RELEASE DATE]………………[ 9 April 2010 (USA)
[FORMAT]:…………………..[ Matroska (MKV)
[GENRE]:……………………[ Drama | Mystery | Thriller
[NO OF CDs]…………………[ 1
[FILE SIZE]:………………..[ 550MB
[RESOLUTION]:……………….[ 1280x536
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ English [Softcoded]
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0153
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0153 (Ending Song Included)
[ENCODER]:………………….[ ShAaNiG
[SOURCE]:…………………..[ 720p
[iMDB RATING]:………………[ 6.3/10
Download:
http://www.mediafire.com/?srvoj63mizopvsp
http://www.mediafire.com/?pe8rb0u6r862ydf
http://www.mediafire.com/?c7x57xgq5k8visf

Cemetery Junction (2010) BRRip 450mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1196204/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Comedy | Drama
[FILE SIZE]:………………..[ 450 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 1280x528
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.40:1
[FRAME RATE]:……………….[ 23.976 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ muxed
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ 720p.BLURAY
[iMDB RATING]:………………[ 7.3/10
Download:
http://www.mediafire.com/?0e41bejkl88pxa7
http://www.mediafire.com/?zkp0f4hbeyubugz
http://www.mediafire.com/?c76dxs9bibslvc7

Centurion (2010) BRRip 500mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1020558/
[TITLE]…………………….[ Centurion
[DIRECTOR]………………….[ Neil Marshall
[RELEASE DATE]………………[ 27 August 2010 (USA)
[FORMAT]:…………………..[ Matroska (MKV)
[GENRE]:……………………[ Action | Adventure | Drama | History | Thriller | War
[NO OF CDs]…………………[ 1
[FILE SIZE]:………………..[ 500MB
[RESOLUTION]:……………….[ 1280x544
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ English [Softcoded]
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0129
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0110
[ENCODER]:………………….[ ShAaNiG
[SOURCE]:…………………..[ 720p-ViSiON
[iMDB RATING]:………………[ 6.6/10
Download:
http://www.mediafire.com/?ickbz3b19cyd9q0
http://www.mediafire.com/?39oh6s59be7660a
http://www.mediafire.com/?f9di2s4bc4z5ja2

Diary of a Wimpy Kid (2010) BRRip 450mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1196141/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Comedy | Family
[FILE SIZE]:………………..[ 450 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 1280x688
[ASPECT RATIO]:……………..[ 1.860
[FRAME RATE]:……………….[ 23.976 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ muxed
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0134
[SOURCE]:…………………..[ 720p.MACHD
[iMDB RATING]:………………[ 6.1/10
Download:
http://www.mediafire.com/?pfly886aur7pa9t
http://www.mediafire.com/?r6udisq9to3bc60
http://www.mediafire.com/?hbw38x299o3aj98

Four Lions (2010) DVDRip 350mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1341167
[TITLE]…………………….[ Four Lions
[DIRECTOR]………………….[ Christopher Morris
[RELEASE DATE]………………[ 2010
[FORMAT]:…………………..[ Matroska (MKV)
[GENRE]:……………………[ Comedy | Drama
[NO OF CDs]…………………[ 1
[FILE SIZE]:………………..[ 350MB
[RESOLUTION]:……………….[ 624x336
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ When Needed [Hardcoded]
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 1h 37mn
[SOURCE]:…………………..[ DVDRip XviD-SAPHiRE
[iMDB RATING]:………………[ 8.1/10
Download:
http://www.mediafire.com/?8g2zoi3t7wloguc
http://www.mediafire.com/?p7kvv8vk3e32o4a
http://www.mediafire.com/?j1bv177f78dlpkz

Frozen (2010) BRRip 450mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1323045/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Drama | Thriller
[FILE SIZE]:………………..[ 450 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 1280x534
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.35.1
[FRAME RATE]:……………….[ 23.976 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ muxed
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ 720p.CHD
[iMDB RATING]:………………[ 6.7/10
Download:
http://www.mediafire.com/?kutcctczfc89xs1
http://www.mediafire.com/?6yit88pdkhaw6ww
http://www.mediafire.com/?ipt994dme6ehpst

Grown Ups (2010) R5 350mb

Movie Info
ttp://www.imdb.com/title/tt1375670/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Comedy
[FILE SIZE]:………………..[ 350 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 720x384
[ASPECT RATIO]:……………..[ 1.875
[FRAME RATE]:……………….[ 25 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ None
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ ELiTE
[iMDB RATING]:………………[ 5.7/10
Download:
http://www.mediafire.com/?a5xja9dv3bquv9k
http://www.mediafire.com/?s8uwbh2fgkivt12
http://www.mediafire.com/?l2agc3qak7xsdu8


In My Sleep (2010) BRRip 550mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt0326965/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Drama | Mystery | Thriller
[FILE SIZE]:………………..[ 550 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 1280x720 ( anamorphic)
[ASPECT RATIO]:……………..[ 16:9
[FRAME RATE]:……………….[ 23.976 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ none
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ 720P.REFiNED
[iMDB RATING]:………………[ 5.2/10
Download:
http://www.mediafire.com/?1elnngqrz8zhue4
http://www.mediafire.com/?c60vm3d72330ajv
http://www.mediafire.com/?mvdda2wmkiphbbe

Iron Man 2 (2010) BRRip 700mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1228705/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Action | Adventure | Sci-Fi
[FILE SIZE]:………………..[ 700 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 1280x544
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.35:1
[FRAME RATE]:……………….[ 23.976 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ hard coded english for foreign parts
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 02:04:00
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ 720P.BR.
[iMDB RATING]:………………[ 7.4/10
Download:

http://www.mediafire.com/?4mifn89i2r95lg4
http://www.mediafire.com/?8mcghdeu7tez731
http://www.mediafire.com/?2hl08rdq61xfxi1
http://www.mediafire.com/?l082w9ig97t553e


Letters to Juliet (2010) BRRip 500mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt0892318/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Comedy | Drama | Romance
[FILE SIZE]:………………..[ 500 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 1280x544
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.35:1
[FRAME RATE]:……………….[ 23.976 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ MUXED
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ 720P.felOny
[iMDB RATING]:………………[ 6.3/10
Download:
http://www.mediafire.com/?7u55cs4jgj660s2
http://www.mediafire.com/?heg2c01p5c3btch
http://www.mediafire.com/?wrf1y6q6lf9vddd

MacGruber (2010) BRRip 450mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1470023/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Action | Comedy
[FILE SIZE]:………………..[ 450 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 1280x536
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.35:1
[FRAME RATE]:……………….[ 23.976 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ None
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ HUBRiS
[iMDB RATING]:………………[ 6.0/10
Download:

http://www.mediafire.com/?i0wbec3ohm3943x
http://www.mediafire.com/?t0c28itenqfkhv7
http://www.mediafire.com/?cx3lpwlnxwp6wsu


Ong bak 3 (2010) DVDRip 400mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1653690/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Action
[FILE SIZE]:………………..[ 300 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 720x304
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.35:1
[FRAME RATE]:……………….[ 25.000 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ Thai
[SUBTITLES]:………………..[ Yes
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ DVDRIP
[iMDB RATING]:………………[ 5.5/10
Download:
http://www.mediafire.com/?8gbeot011ryog6x
http://www.mediafire.com/?q3uqf9hpdhb754e
http://www.mediafire.com/?1a330efyey4obx6

Operation Endgame (2010) BRRip 400mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1268987/
[Movie Title ]………[ Operation Endgame
[Release Year ]……..[ 2010
[iMDb Rating ]………[ 5.1/10
[Genre ]……………[ Action | Drama | Comedy
[Runtime ]………….[ 0108
[File Size ]………..[ 400 MB
[Resolution ]……….[ 1280x528
[Aspect Ratio ]……..[ 2.4:1
[Subtitle ]…………[ Yes
[Container]…………[ Matroska (.mkv)

Download:
http://www.mediafire.com/?prxd3p3ptir0b71
http://www.mediafire.com/?098tuavrh21np6d
http://www.mediafire.com/?m84vqybqzi6mhit


Prince of Persia: The Sands of Time (2010) BRRip

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt0473075/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Action | Adventure | Fantasy | Romance
[FILE SIZE]:………………..[ 600 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 1280x536
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.35:1
[FRAME RATE]:……………….[ 23.976 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ Yes : muxed
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ HUBRiS
[iMDB RATING]:………………[ 6.9/10
Download:
http://www.mediafire.com/?jth9831lr8jed9e
http://www.mediafire.com/?7pg5cxnpftlo9r1
http://www.mediafire.com/?wul59nrp9eilqp3

Robin Hood (2010) [Unrated] DC BRRip 850mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt0955308/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Action | Drama
[FILE SIZE]:………………..[ 850 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 1280x536
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.35:1
[FRAME RATE]:……………….[ 23.976 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ Muxed: Eng.French.Spanish
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0200
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0200
[SOURCE]:…………………..[ 720p.UNRATED.DC-AMiABLE
[iMDB RATING]:………………[ 7.0/10
Download:
http://www.mediafire.com/?jcexic0t7nx3yhn
http://www.mediafire.com/?5mlrs4zch4plphv
http://www.mediafire.com/?5y9y9e788bx5ay0
http://www.mediafire.com/?30h2dksvpfqqh37
http://www.mediafire.com/?9vtfn5et5388w7h

Salt (2010) R5 [Ver-2] 350mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt0944835/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Action | Thriller
[FILE SIZE]:………………..[ 350 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 720x304
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.35:1
[FRAME RATE]:……………….[ 25.00 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ none
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ R5.LiNE.ViSiON
[iMDB RATING]:………………[ 6.7/10
Download:

http://www.mediafire.com/?lpf4uv7i7u4jh1l
http://www.mediafire.com/?3kuuw443u8icof6
http://www.mediafire.com/?qn5kb97366bhbt5


áãÔÊÑßí ÇáÝíÓ Èæß ÝÞØ : ÔÇåÏ ÇÞæí ãæÇÖíÚ ãäÊÏí ÇÕÍÇÈ ßæá ÇáÓÇÎäÉ ÈÇáÃÓÝá - ááÇÔÊÑÇß ÈÕÝÍÊäÇ Úáì ÇáÝíÓ Èæß áíÕáß ßá ããíÒ ÇÖÛØ áÇíß ( Like ) >>>>>

ÑÏ ÈÇÞÊÈÇÓ
  #2  
ÞÏíã 10-11-2010, 07:10 PM
theboss_momo theboss_momo ÛíÑ ãÊÕá
ßæá áÓå ØÇÒå
 
ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá: Feb 2010
ÇáãÔÇÑßÇÊ: 9
ÇÝÊÑÇÖí ÑÏ: ãßÊÈÉ ÃÝáÇã 2010 ÈÑæÇÈØ ãíÏíÇ ÝÇíÑ

Scott Pilgrim vs. the World (2010) Cam 350mb


Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt0446029/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Action | Adventure | Comedy | Fantasy
[FILE SIZE]:………………..[ 350 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 704x348
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.023
[FRAME RATE]:……………….[ 25 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ none
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ CAM LTRG
[iMDB RATING]:………………[ 8.2/10

Download:
http://www.mediafire.com/?d9pn879bdu8dpqw
http://www.mediafire.com/?xxcdm5lu36yorrj
http://www.mediafire.com/?sqatjoa9s7r3dtu


Solitary Man (2010) BRRip 450mb


Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1294213/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Comedy | Drama
[FILE SIZE]:………………..[ 450 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 1280x720
[ASPECT RATIO]:……………..[ 16:9
[FRAME RATE]:……………….[ 24 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ None
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ 720p.Bluray.NOHD
[iMDB RATING]:………………[ 7.2/10
Download:
http://www.mediafire.com/?p48zkotcx16xcz4
http://www.mediafire.com/?ledgo489x20y09r
http://www.mediafire.com/?z4d3vcezw6nqnov

Suck (2009) DVDRip 300mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1323605/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska (MKV)
[AUDIO]:……………………[ HE-ACC 2CH
[GENRE]:……………………[ Comedy | Horror | Music
[FILES SIZE]:……………….[ 300MB
[RESOLUTION]:……………….[ 640 x 352
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ NO
[RUNTIME]:………………….[ 0117 [End credits removed]
[Source]……………………[ DVDRIP
[RELEASE YEAR]………………[ 2009
[iMDB RATING]:………………[ 7.0/10
Download:
http://www.mediafire.com/?w86f0jf2d5es4wa
http://www.mediafire.com/?tmvck8721ltovzj
http://www.mediafire.com/?5jxebds3emt4tv7Tekken (2010) BRRip 450mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt0411951
[Movie Title ]………[ Tekken
[Release Year ]……..[ 2010
[iMDb Rating ]………[ 5.3/10
[Genre ]……………[ Action | Adventure | Drama | Fantasy | Sci-Fi
[Runtime ]………….[ 0117
[File Size ]………..[ 450 MB
[Resolution ]……….[ 1280x544
[Aspect Ratio ]……..[ 2.35:1
[Subtitle ]…………[ Yes
[Container]…………[ Matroska (.mkv)
Download:

http://www.mediafire.com/?ljx565ejeifr5a6
http://www.mediafire.com/?1h147r5t7pjdrf6
http://www.mediafire.com/?nfqcgxx86d64cxz


The American (2010) Cam 350mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1440728/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Drama | Thriller
[FILE SIZE]:………………..[ 350 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 672x272
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.471
[FRAME RATE]:……………….[ 25 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ MUXED
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ RelizLAB.Video.LKRG.audio
[iMDB RATING]:………………[ 7.1/10

Download:
http://www.mediafire.com/?gi5jsl83yc6zap7
http://www.mediafire.com/?a3bg8414n73je7a
http://www.mediafire.com/?6owy3msqoe7gc8p


The Backup Plan (2010) BRRip 500mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1212436/
[TITLE]…………………….[ The Back-up Plan
[DIRECTOR]………………….[ Alan Poul
[RELEASE DATE]………………[ 23 April 2010 (USA)
[FORMAT]:…………………..[ Matroska (MKV)
[GENRE]:……………………[ Comedy | Romance
[NO OF CDs]…………………[ 1
[FILE SIZE]:………………..[ 500MB
[RESOLUTION]:……………….[ 1280x544
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ English [Softcoded]
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0109
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0109
[ENCODER]:………………….[ ShAaNiG
[SOURCE]:…………………..[ 720p
[iMDB RATING]:………………[ 4.4/10
Download:
http://www.mediafire.com/?pdo7v4fv3lb1zas
http://www.mediafire.com/?g5nvj5ts3ptigii

The Disappearance of Alice Creed (2009) DVDRip

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1379177/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska (MKV)
[AUDIO]:……………………[ HE-ACC 2CH
[GENRE]:……………………[ Thriller
[FILES SIZE]:……………….[ 300MB
[RESOLUTION]:……………….[ 640 x 352
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ NO
[RUNTIME]:………………….[ 0152 [End credits removed]
[Source]……………………[ DVDRIP
[RELEASE YEAR]………………[ 2009
[iMDB RATING]:………………[ 7.2/10
Download:
http://www.mediafire.com/?dtxdi6uy6z6z544
http://www.mediafire.com/?23nizdfplb8814o
http://www.mediafire.com/?vub696b9eozqx2z
The Expendables (2010) R5 BRRip 550mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1320253/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Action | Adventure | Thriller
[FILE SIZE]:………………..[ 550 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 1280x544
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2:35.1
[FRAME RATE]:……………….[ 23.976 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ muxed only for foreign parts
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ 720p.BRrip.prism
[iMDB RATING]:………………[ 7.4/10
Download:
http://www.mediafire.com/?9dxk44k5kkbd2q9
http://www.mediafire.com/?t8e3orl1p13ta4z
http://www.mediafire.com/?5ri13slgu634ssn

The Experiment (2010) DVDScr 350mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt0997152/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Drama | Thriller
[FILE SIZE]:………………..[ 350 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 720x384
[ASPECT RATIO]:……………..[ 1.875
[FRAME RATE]:……………….[ 23.976 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ none
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ iMAGiNE
[iMDB RATING]:………………[ 7.3/10

Download:

http://www.mediafire.com/?eye83aw38sbunti
http://www.mediafire.com/?05btvwb5vdfcn55
http://www.mediafire.com/?gdanyt4cdnpk80vThe Final (2010) BRRip 500mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1390535/
[TITLE]…………………….[ The Final (2010)
[DIRECTOR]………………….[ Joey Stewart
[RELEASE DATE]………………[ 2010
[FORMAT]:…………………..[ Matroska (MKV)
[GENRE]:……………………[ Drama | Horror | Thriller
[NO OF CDs]…………………[ 1
[FILE SIZE]:………………..[ 500MB
[RESOLUTION]:……………….[ 1280x536
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ English [Softcoded]
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0147
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0147
[ENCODER]:………………….[ ShAaNiG
[SOURCE]:…………………..[ 720p
[iMDB RATING]:………………[ 5.4/10
Download:
http://www.mediafire.com/?44bm09o7t7im6x8
http://www.mediafire.com/?07up8z68gbhlbfr
http://www.mediafire.com/?yb85viyb44msh7m

The Karate Kid (2010) BRRip 650mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1155076/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[iMDB RATING ]………………[ 6.1/10
[GENRE]:……………………[ Action | Drama | Family | Sport
[FILE SIZE]:………………..[ 650 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1 each
[RESOLUTION]:……………….[ 1280x576
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.25
[FRAME RATE]:……………….[ 23.976 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ English | Danish | Dutch (Muxed : Not hardsubbed : Can turn off)
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0234
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0234
[SOURCE]:…………………..[ 720p
[iMDB RATING]:………………[ 8.4/10
Download:
http://www.mediafire.com/?5y32iej0ni0ccjb
http://www.mediafire.com/?4h5ffw28vz4e3fv
http://www.mediafire.com/?jsco6mw43sdc21s

The Last Exorcism (2010) TS 300mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1320244/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Horror | Thriller
[FILE SIZE]:………………..[ 350 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 640x288
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.222
[FRAME RATE]:……………….[ 25 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ none
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ TS.PRiSM
[iMDB RATING]:………………[ 5.9/10
Download:
http://www.mediafire.com/?hu46ekhu4by4wwx
http://www.mediafire.com/?mmw99cwl3d20ita
http://www.mediafire.com/?dpme46zrkpb9cw0

The Switch (2010) Cam 350mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt0889573/
[TITLE]…………………….[ The Switch
[DIRECTOR]………………….[ Josh Gordon
[RELEASE DATE]………………[ 20 August 2010
[FORMAT]:…………………..[ Matroska (MKV)
[GENRE]:……………………[ Comedy | Drama | Romance
[NO OF CDs]…………………[ 1
[FILE SIZE]:………………..[ 350MB
[RESOLUTION]:……………….[ 688x256
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ None
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 1h 36mn
[iMDB RATING]:………………[ 5.8/10
Download:
http://www.mediafire.com/?wbi4pou92ia9but
http://www.mediafire.com/?z9zh6h994499lfm
http://www.mediafire.com/?376u96fpgo1jnwd
http://www.mediafire.com/?i1ston73cdqap11

The Traveller (2010) BRRip 500mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1533084/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Horror | Thriller
[FILE SIZE]:………………..[ 500 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 1280x544
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.35:1
[FRAME RATE]:……………….[ 24 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ none
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ 720p.LCHD
Download:
http://www.mediafire.com/?aezgywrn9yjjdh2
http://www.mediafire.com/?a8ejt0g3p821fhr
http://www.mediafire.com/?wf78v88hoqf2kmn


(Untitled) (2009) DVDRip 350mbMovie Info
http://www.imdb.com/title/tt1132193/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Comedy | Drama | Music
[FILE SIZE]:………………..[ 350 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 640x272
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.35:1
[FRAME RATE]:……………….[ 24 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ none
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ DvDrip.DONE
[iMDB RATING]:………………[ 7.5/10
Download:
http://www.mediafire.com/?0y211p4o0lv0xde
http://www.mediafire.com/?ilt2nj0et2f93m8
http://www.mediafire.com/?87vfftg9rw9bd9f

Vampires Suck (2010) WorkPrint 300mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1666186/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Comedy
[FILE SIZE]:………………..[ 300 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 720x288
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.50
[FRAME RATE]:……………….[ 23.976 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ None
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ KiNGDOM release - [watermark cropped]
Download:
http://www.mediafire.com/?1ccmxec1fx0zl7y
http://www.mediafire.com/?cgn82n9o8actn6z
http://www.mediafire.com/?2c3gw46la336jmb


Wild Target (2010) R5 350mb

Movie Info
http://www.imdb.com/title/tt1235189/
[FORMAT]:…………………..[ Matroska
[GENRE]:……………………[ Action | Comedy | Drama
[FILE SIZE]:………………..[ 350 MB
[NO OF CDs]:………………..[ 1
[RESOLUTION]:……………….[ 704x288
[ASPECT RATIO]:……………..[ 2.40:1
[FRAME RATE]:……………….[ 23.976 fps
[LANGUAGE ]:………………..[ English
[SUBTITLES]:………………..[ None
[ORIGINAL RUNTIME]:………….[ 0100
[RELEASE RUNTIME]:…………..[ 0100
[SOURCE]:…………………..[ iMAGiNE
[iMDB RATING]:………………[ 7.5/10
Download:
http://www.mediafire.com/?zz29qh5uf5187dz
http://www.mediafire.com/?gcbcocc5xensifm
http://www.mediafire.com/?pp84cwz9dm53bph


ÑÏ ÈÇÞÊÈÇÓ
  #3  
ÞÏíã 10-11-2010, 07:12 PM
theboss_momo theboss_momo ÛíÑ ãÊÕá
ßæá áÓå ØÇÒå
 
ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá: Feb 2010
ÇáãÔÇÑßÇÊ: 9
ÇÝÊÑÇÖí ÑÏ: ãßÊÈÉ ÃÝáÇã 2010 ÈÑæÇÈØ ãíÏíÇ ÝÇíÑ

ÚäÏ ÇáÇäÊåÇÁ ãä ÊÍãíá Ãí Ýíáã ÖÚ ÇáãáÝÇÊ ÇáÎÇÕÉ ÈÇáÝíáã Ýí ãÌáÏ æÇÍÏ Ëã Íãá åÐÇ ÇáÈÑäÇãÌ áÊÌãíÚ ãáÝÇÊ ÇáÝíáã(ÇáÈÑäÇãÌ ãÌÇäí æáÇ íÍÊÇÌ ááÊäÕíÈ):
http://www.mediafire.com/?4p1hrpu481rx68g
Ýß ÇáÖÛØ Ëã ÔÛá ÇáÈÑäÇãÌ ÓíÙåÑ áß ßãÇ Ýí ÇáÕæÑÉ

ÓíÙåÑ ßãÇ Ýí ÇáÕæÑÉJoin ÇÖÛØ

æÇÎÊÑ ÇáãÌáÏ ÇáÐí æÖÚÊ Ýíå ÇáãáÝÇÊ Input fileËã
Ëã ÇÎÊÑ ÇáãáÝ ÇáÐí íäÊåí È 001. (ÇáÈÑäÇãÌ ÓíÙåÑ åÐÇ ÇáãáÝ ÝÞØ æáä íÙåÑ ÈÇÞí ÇáãáÝÇÊ) ßãÇ Ýí ÇáÕæÑÉ:

StartËã Open ÈÚÏ Ðáß ÇÖÛØ

Êã ÇáÊÌãíÚ æ ÓÊÌÏ ãáÝ ÇáÝíáã ãæÌæÏ Ýí äÝÓ ÇáãÌáÏÃÑÌæ ÇáÊäÈíå áÃí ãÔßáÉ æ Åä ÔÇÁ Çááå ÓíÊã Íá ßá ÇáãÔÇßá Åä æÌÏ


ÑÏ ÈÇÞÊÈÇÓ
  #4  
ÞÏíã 10-11-2010, 07:28 PM
+
ÅÓáÇã ÇáÈäÇ ÅÓáÇã ÇáÈäÇ ÛíÑ ãÊÕá
ßæá ãÇÓì


 
ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá: Apr 2009
ÇáÅÞÇãÉ: Basyon
ÇáãÔÇÑßÇÊ: 831
ÇÝÊÑÇÖí ÑÏ: ãßÊÈÉ ÃÝáÇã 2010 ÈÑæÇÈØ ãíÏíÇ ÝÇíÑ

ÔßÑÇ ÈÓ íÇÑíÊ ãÊßæäÔ ãäÞæáå


ÑÏ ÈÇÞÊÈÇÓ
ÑÏ

ÃÏæÇÊ ÇáãæÖæÚ
ØÑÞ ÚÑÖ ÇáãæÖæÚÇáÓÇÚÉ ÇáÂä: 06:02 AM.

2014 - ÈÑÌ ÇáÍæÊ ÇÕÍÇÈ ßæá ÑÓÇÆá
ÑÓÇÆá ÚÊÇÈ ÈÑÌ ÇáÓÑØÇä ÈÑÌ ÇáÍãá

Powered by vBulletin V3.8.7. Copyright ©2000 - 2014 Jelsoft Enterprises Limited